Produktbeskrivelse


Multi-Gyn FloraPlus er effektiv i behandling og forebygging av (tilbakevendende) underlivssopp. Lindrer ubehag som utflod, kløe, irritasjon, og overfølsomhet.


Nedlasting innsats

Spørsmål og svar


Hvor raskt vil jeg oppleve effekt?
Dette vil variere fra person til person, men du kan forvente lindring av symptomer ganske umiddelbart.

Må jeg bruke produktet i 5 dager?
Ja, vi anbefaler at du bruker de 5 tubene for å oppnå best mulig effekt.

Har Multi-Gyn FloraPlus bivirkninger?
Nei, det er ingen kjente bivirkninger.

Hvorfor er Multi-Gyn FloraPlus forskjellig fra andre midler mot underlivssopp?
Multi-Gyn FloraPlus har effekt umiddelbart, og er et naturlig produkt som styrker den naturlige underlivsfloraen. I motsetning til rene melkesyreprodukter som tilfører melkesyre vil Multi-Gyn FloraPlus bidra til oppvekst av dine egne nyttige bakterier, og bremse veksten av skadelige bakterier.

Kan jeg bruke Multi-Gyn FloraPlus for å forebygge mot gjentakende underlivssopp?
Ja. I motsetning til enkelte andre soppmidler og melkesyreprodukter vil Multi-Gyn FloraPlus fremme vekst av de naturlige, gode bakteriene, og dermed forhindre tilbakevendende soppinfeksjon. Mange mener de har god effekt av rene melkesyreprodukter, selv om det ikke finnes dokumentasjon på at dette virker.

Har du ytterligere problemer eller spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.