December 21, 2015

Skjedens anatomi

December 21, 2015

Underlivets pH – er skjeden sur eller basisk?

December 21, 2015

Underlivsfloraen

December 22, 2015

Hos gynekologen

December 23, 2015

Forskjellen mellom vagina og vulva

December 23, 2015

Overgangsalderen og symptomer

February 2, 2016

Forskjellen mellom bakteriell vaginose og underlivssopp

February 3, 2016

Hvilken farge har utflod?